Het nieuwe bus- en tramnet van De Lijn

Het nieuwe net van De Lijn wordt gefaseerd uitgerold. De meest ingrijpende fase vond op 6 januari 2024 plaats. Er volgen de komende jaren nog twee grote fases binnen de uitrol van het nieuwe net. Deze zijn gepland voor juli 2024 en januari 2025.

Het nieuwe net loopt over 15 vervoerregio’s en werd samen met steden en gemeenten vormgegeven. Elke vervoerregio heeft regionale accenten, maar volgt altijd 4 basisprincipes:

1. Frequenter aanbod op drukke routes

Op drukke lijnen waar veel mensen reizen, rijden heel wat bussen en trams vaker: ze gaan van elk uur naar elk half uur of van elk half uur naar elk kwartier. Bus of tram gemist? Dan is er sneller een nieuwe. Soms verdwijnt een halte waar er weinig mensen opstappen of twee haltes dicht bij elkaar liggen. Op sommige plaatsen worden de lijnen rechtgetrokken en rijden de bussen niet meer via alle wijken waar weinig reizigers opstappen.

2. Duurzaam, inclusief flexvervoer

In overleg met de lokale besturen werden enkele lijnen herbekeken die vaak leeg – en dus niet duurzaam – rondreden. Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, betekent dat er in dunbevolkte gebieden minder vaste bussen rijden. Als alternatief kun je daar in heel wat gevallen de flexbus van De Lijn reserveren (De Lijn Flex) om (een deel van) je traject af te leggen. De flexbus is ook toegankelijk voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Ontdek De Lijn Flex

3. Beter verbinden en combineren

Belangrijke bestemmingen worden vlotter bereikbaar en vervoermiddelen combineren wordt makkelijker. Zo reis je snel en flexibel van A naar B.

  • De Lijn zet grote bussen in op trajecten met veel reizigers zoals scholen, ziekenhuizen, stedelijke centra,…
  • De belangrijkste lijnen zijn nog beter verbonden met stations en sluiten ook beter aan op de treinuren. Zo wordt reizen tussen grote steden een pak sneller.
  • Overstappen doe je bij een Hoppinpunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen.
  • Op de P+R parking aan de rand van onze grotere steden stap je vlot over van de wagen op frequente tram- en buslijnen.

4. Logische en eenvoudige lijnnummers

Jouw lijn krijgt misschien een nieuw nummer. Daar zit een logica achter om navigeren voor jou nog makkelijker te maken.

  • De laagste lijnnummers, vaak 1 cijfer, zijn stadslijnen die vaak rijden. Ze verbinden wijken en belangrijke locaties, zoals het station.
  • Bestaat een lijnnummer uit 2 cijfers? Dan kan je er de hele dag op rekenen. Om het (half) uur en soms extra in de spits.
  • Lijnen met 3 cijfers rijden enkel in de spitsuren, bijvoorbeeld om goede aansluitingen naar scholen en bedrijven te garanderen.

Meer weten?

Benieuwd hoe het nieuwe net eruit ziet en wat er voor jou wijzigt?

Het nieuwe net van De Lijn

Mobiliteitsaanbod

Met Hoppin zetten we in op duurzame mobiliteit en de modal shift waarbij mensen meer alternatieven voor de wagen geboden krijgen.

Mobiliteitsaanbod

Het decreet basisbereikbaarheid

De nieuwe mobiliteitsvisie vloeit voort uit het decreet basisbereikbaarheid.

Meer over het decreet

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op de meest gestelde vragen.

Lees verder