Toegankelijkheidsverklaring

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

  • Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
  • Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
  • Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Toegankelijkheidsverklaring hoppin.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op hoppin.be en komt van volgende bron: https://accessibility.belgium.be/nl/assistent

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27 juni 2023 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.

Huidige toegankelijkheidsverklaring

De laatste toegankelijkheidsverklaring werd doorgevoerd door een derde partij: https://www.accessibilitychecker.org/U kunt het verslag hieronder lezen.

Hieruit kwamen volgende resultaten:

  • 96% van de gescande elementen slaagde de test;
  • 4% betreft een issue die aangepast moet worden;

Bekijk accessibility rapport

Download rapport

Extra informatie, klachtenbehandeling, contactgegevens & voorgestelde alternatieven

Voor meer informatie en klachtenbehandeling over toegankelijkheid, kan u terecht bij de Hoppincentrale op 0800 12 2 12.

Verbeteringsplan

Actiepunten:

  • Het contrast van de lettertype in de main navigatie menu vergroten.

Deze verklaring is op 27/06/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 27/06/2023.

Boek je flexbus

Via de Hoppinwebsite

Ga naar de Hoppinreisplanner

Via de Hoppincentrale

Bereikbaar op 0800 12 2 12